Subsidies

Overzicht subsidies in Nederland

Op deze pagina vindt u een overzicht van subsidies in Nederland die mogelijkerwijs voor u van toepassing zijn. Vooral de verlaagde btw-regeling is op veel produkten en diensten van toepassing.

Overzicht subsidieregelingen

Naam regeling

Omschrijving regeling

Looptijd regeling

BTW-verlaging renovatie woningen (bestemd voor partikulieren)

De BTW op het arbeidsdeel van de kosten wordt verlaagd van 21% naar 6%.

1 maart 2013 tm 1 maart 2014

15 % aanschafsubsidie zonnepanelen (bestemd voor partikulieren)

15 % subsidie verstrekt de overheid op de aanschaf van een PV-systeem tot een maximum van € 650

1 januari 2013 tm 31 december 2013

Energie Investerings Aftrek (bestemd voor bedrijven)

Stimuleringsregeling voor investering in duurzame energie en/of in energebesparende bedrijfsmiddelen waarbij 41,5% extra kan worden afgeschreven van de fiscale winst

1 januari 2013 tm 31 december 2013

Milieu Investerings Aftrek

Een subsidie in de vorm van een fiscale winst verlaging van maximaal 46 % van het investeringsbedrag. Geldt voor produkten die op de Milieulijst of Vamillijst staan (bijv. zonneboilers, zonnepanelen etc.)

1 januari 2013 tm 31 december 2013

VAMIL-regeling (bestemd voor bedrijven)

Vrije Afschrijving Milieu Investering Lijst. Hierbij kan naar eigen inzicht de gedane investering worden afgeschreven mits het voorkomt op de lijst (zoals zonneboilers en zonnepanelensystemen)

1 januari 2013 tm 31 december 2013

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

Hierbij wordt een vergoeding gegeven per eenheid geproduceerde duurzame energie over een periode van 12 tot 15 jaar.

1 januari 2013 tm 31 december 2013

Wat voor nut heeft deze website ?

Snel en gemakkelijk kosten bekijken en vergelijken

Snel en gemakkelijk kosten bekijken en vergelijken

Toelichting laag btw tarief (6 %) op arbeidskosten

Deze regeling is van toepassing op renovatie en herstel van woningen ouder dan 2 jaar en gaat om de verlaging van het btw percentage op de arbeidskosten (dus niet op de kosten van materiaal). De verlaging is heel fors, namelijk van 21 % naar 6 %. Er zijn veel diensten die onder de regeling vallen. Hieronder ziet u een tabel waarin de werkzaamheden staan omschreven waarvoor de regeling geldt. Om het u gemakkelijk te maken hebben we daarnaast de kernwoorden geplaatst. Op het moment dat u werkzaamheden wilt laten uitvoeren, kunt u snel zien of de subusidie ook op uw werkzaamheden van toepassing is. Laat u bijvoorbeeld uw badkamer renoveren of u laat een nieuwe plaatsen, dan kunt u snel zien dat deze werkzaamheden onder het verlaagde tarief vallen.

Voor welke werkzaamheden geldt het lage btw-tarief

Nr.

Omschrijving

Kernwoorden

1.

het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van de badkamer, toilet, keuken, invalidentrap, dakterras, veranda, dakkapel en serre

BADKAMER, TOILET, KEUKEN, INVALIDENTRAP, DAKTERRAS, VERANDA, DAKKAPEL, SERRE

2.

het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van de riolering binnen het perceel van de woning;

BINNENRIOLERING, BUITENRIOLERING

3.

het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van boilers, geisers, cv installaties, gaskachels, houtkachels, warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers, zonwering, rolluiken, alarminstallaties, bliksemafleiders, aircoinstallaties en sauna"s, mits die goederen in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning;

BOILERS, GEISERS, CV-INSTALLATIES, GASKACHELS, HOUTKACHELS, WARMTE POMPEN, ZONNEPANELEN, ZONNEBOILERS, ZONWERING, ROLLUIKEN, ALARM INSTALLATIES, BLIKSEMAFLEIDERS, AIRCO'S, SAUNA'S

4.

het (aan)bouwen, vernieuwen (waaronder het slopen en opnieuw opbouwen) en onderhouden van garages, schuren, carports, erkers en dergelijke wanneer deze zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning en de functie van het bijgebouw gelijk blijft

GARAGES, SCHUREN, CARPORTS, ERKERS

5.

het aanbrengen en vernieuwen van (dubbel) glas

BEGLAZING, DUBBEL GLAS, ENKEL GLAS, HR+ GLAS, HR++GLAS

6.

het onderhouden (waaronder vegen) en vernieuwen van schoorstenen en de functie van het bijgebouw gelijk blijft

SCHOORSTEEN

7.

het onderhouden, vernieuwen en herstellen van een gevel

GEVELREINIGING, GEVELHERSTEL, GEVELRENOVATIE, GEVELISOLATIE, IMPREGNEREN, VOCHTBESTRIJDING, VOEGEN UITHAKKEN EN HERSTELLEN etc.

8.

het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van wandafwerking zoals tegels die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering daarvan schade toebrengt aan de wand als geheel en de functie van het bijgebouw gelijk blijft

BETEGELEN (TEGELZETTEN), BEHANGEN, SCHILDEREN etc.

9.

het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning. Onder vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning worden ook vloeren begrepen, die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering daarvan schade toebrengt aan de vloer als geheel. Bedoeld worden betonnen gietvloeren, plavuizen, tegels, terrazzo, kunststofvloeren en sommige parketvloeren. Ook het via volledige verlijming aanbrengen van (onder)tapijt rechtstreeks op de originele vloer of trap valt onder het verlaagde tarief

VLOERISOLATIE, VLOERBEDEKKING, VLOERBETEGELING, TRAPRENOVATIE, VLOER RENOVATIE, KUNSTSTOF VLOEREN, BETONNEN VLOEREN etc.

10.

het renoveren en herstellen van een bejaardentehuis, aanleunwoning, appartementencomplex. Alleen die ruimten die ter beschikking staan van de bewoners (waaronder de gemeenschappelijke ruimten zoals de hal, trappenhuis, lift en recreatieruimten) worden als woning aangemerkt

RENOVATIE BEJAARENHUIS OF AANLEUNWONING

11.

het verwijderen van asbest

ASBESTINVENTARISATIE, ASBESTVERWIJDERING

12.

de werkzaamheden van de uitvoerder van de renovatieen hersteldienst

RENOVATIE & HERSTEL GEBOUWEN EN WONINGEN

13.

het aanbrengen,vernieuwen en onderhouden van omheiningen en (tuin)hekken

OMHEINING, HEKWERKEN

14.

het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten, mits zij ook de renovatie begeleiden

ARCHITECTEN, BINNENHUISARCHITECTEN, TUINARCHITECTEN

15.

het ontwerpen en aanleggen van tuinen

HOVENIERS, TUINONTWERP - EN AANLEG

16.

het leggen van (sier)bestrating

STRATENMAKERS, SIERBESTRATING, BESTRATING

Voor welke werkzaamheden geldt het lage btw-tarief

Kernwoorden

BADKAMER, TOILET, KEUKEN, INVALIDENTRAP, DAKTERRAS, VERANDA, DAKKAPEL, SERRE

BINNENRIOLERING, BUITENRIOLERING

BOILERS, GEISERS, CV-INSTALLATIES, GASKACHELS, HOUTKACHELS, WARMTE POMPEN, ZONNEPANELEN, ZONNEBOILERS, ZONWERING, ROLLUIKEN, ALARM INSTALLATIES, BLIKSEMAFLEIDERS, AIRCO'S, SAUNA'S

GARAGES, SCHUREN, CARPORTS, ERKERS

BEGLAZING, DUBBEL GLAS, ENKEL GLAS, HR+ GLAS, HR++GLAS

SCHOORSTEEN

GEVELREINIGING, GEVELHERSTEL, GEVELRENOVATIE, GEVELISOLATIE, IMPREGNEREN, VOCHTBESTRIJDING, VOEGEN UITHAKKEN EN HERSTELLEN etc.

BETEGELEN (TEGELZETTEN), BEHANGEN, SCHILDEREN etc.

VLOERISOLATIE, VLOERBEDEKKING, VLOERBETEGELING, TRAPRENOVATIE, VLOER RENOVATIE, KUNSTSTOF VLOEREN, BETONNEN VLOEREN etc.

RENOVATIE BEJAARENHUIS OF AANLEUNWONING

ASBESTINVENTARISATIE, ASBESTVERWIJDERING

RENOVATIE & HERSTEL GEBOUWEN EN WONINGEN

OMHEINING, HEKWERKEN

ARCHITECTEN, BINNENHUISARCHITECTEN, TUINARCHITECTEN

HOVENIERS, TUINONTWERP - EN AANLEG

STRATENMAKERS, SIERBESTRATING, BESTRATING

Niet gevonden wat u zocht ? Zoek dan hier

Aangepast zoeken

Disclaimer | Privacy | Contact | Wie zijn wij ? | Procedure | Sitemap | Uitleg website | Subsidies